Velkommen til Gjeldokk Hestesenter

Hestene våre
Besøksadresse
Priser
Ridekurs 2011
Oppdatert 24. oktober 2011

VVi er og på facebook....... http://www.facebook.com/pages/Gjeldokk-Hestesenter/207426825961326

HEST PÅ FÔR FRAM TIL NYTTÅR

Nå som ridekursene er avsluttet er det mulig for deg å ha hest på fôr en dag i uka eller fler. Da har du en fast dag i uka der det er du selv som har ansvar for en og samme hest. Den skal gjøres rent til, flises til, stelles med og koses med. Den må trenes og utstyret må holdes i orden. Litt som å ha egen hest.

Dette koster 500 kr pr mnd for en gang i uka.

Det vil alltid være en voksen eller en av de store jentene som følger opp, er med, og hjelper til. Ingen får gå ut å ri alene, og en ansvarlig fra hestesenteret er alltid i nærheten. Det er ikke alltid man får til å ri pga vær og føreforhold, men slik er det å ha hest. Det er mye anna morro man kan drive med.

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Elin: 95734004

Tomta til ridehallen er under utvikling. Jobben går som planlagt og stålrammen er på plass. Veldig mange rigler som må skrus opp før taket kan legges. Vi håper ridehallen er klar til bruk i løpet av desember mnd. Enn så lenge, pga alt arbeide har vi litt dårligere treningsforhold.

Den nye stallen i underetasjen er ferdig og i bruk. Den ble stor og romslig, og hestene trives godt der. Denne stallen blir brukt til privathestene slik at vi skiller de private fra rideskolen. Det gir mer ro og orden for alle. Vi mangler fremdeles å gjøre ferdig salrom, wc og dusj med garderobe. Dette kommer litt etter litt.

Alt i alt er det nå 30 hester på bruket. 15 stk i øvre stallen, 10 stk i nedre stallen, og resten går i løsdrift.

Ø

Gjeldokk Hestesenter 3570 Ål tlf: 95734044 / 32085607 fax: 32082284 mail: gjeldokk@hestesenter.com